Helsingfors Svenska Marthaförening

Välkommen med i Helsingfors svenska Marthaförening! 

På den här sidan hittar du nyttig information till dig som är ny medlem. Tveka inte att fråga om det finns något vi kan hjälpa till med!

Varmt välkommen med, 
Maria, Emilia & Annika

Det här är Helsingforsmartha

  • En över 120-årig livskraftig förening med över 1000 medlemmar
  • Vi jobbar för en bättre värld, en vardag i taget, genom att sprida vardagskunskap, inspiration och gemenskap. Samhällsnytta och sociala insatser är en viktig del av vår verksamhet.
  • Vi ordnar program för våra medlemmar och för allmänheten. Läs mer om aktuella program här.
  • Ordförande för föreningen är Annika Linder Airava. Läs mer om styrelsen här.
  • Helsingfors svenska Marthaförening är en förening under takorganisationen Marthaförbundet.

Medlemsinformation

Via den e-post du uppgett får du all information från föreningen som sänds elektroniskt (medlemsbrev, inbjudningar etc.). 

Vi skickar även ibland information via brevpost. Kom ihåg att meddela kansliet om du byter e-post eller flyttar!

Tidningen Martha (6nr/år) sänds till dig via brevposten.

Faktura över medlemsavgiften (30 euro per år) får du med brevposten från vår takorganisation Finlands svenska Marthaförbund.

föreningens hemsida och Marthaförbundets hemsida hittar du aktuell information om Martharörelsen.

Våra kretsar

En stor del av vår verksamhet sker i kretsarna. En krets är en grupp inom föreningen som träffas regelbundet (oftast en gång/månad) och gör något tillsammans inom olika intresseområden. 

Alla kretsar hör till Helsingfors svenska Marthaförening, som sköter det administrativa och stöder kretsarna med penningbidrag. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. Man kan vara medlem i flera kretsar.

Kansliet på Simonsgatan 12

På kansliet jobbar verksamhetsledare Maria Rajalin och informatör Emilia Hytönen som svarar på e-postadressen kansliet@helsingforsmartha.fi och på telefonnummer: Maria 040 7312 791 (må–to), Emilia 040 7312 044 (må–ons).

Kansliet finns i Hemvrån på Simonsgatan 12 A 5 och är öppet måndag 10-15, tisdag 13-18 och onsdag  10-15. Välkommen!

Våra utrymmen

Föreningens utrymmen Hemvrån och Kokvrån används främst av våra kretsar och för föreningens verksamhet. Som medlem (minst 6 mån) kan du hyra våra utrymmen till ett förmånligt martha-pris.

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är stängt för sommaren, vi är tillbaka igen måndag 12.8.

På hösten har vi öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15

 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-fre)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649