Helsingfors Svenska Marthaförening

Volontärprojektet Marthamommmo startar!

12.02.2024 kl. 16:31
Vill Du bli en "marthamommo"? Som marthamommo blir du del i en familjs vardag och fungerar som en extra vuxenresurs nu som då. Välkommen med på en infoträff söndag 24.3 för att höra mera!

Under våren 2024 startar Pampaskretsen ett pilotprojekt – Marthamommo – med syfte att skapa generationsöverskridande gemenskap. Som marthamommo blir du del i en familjs vardag och fungerar som en extra vuxenresurs nu som då. Inga specifika kunskaper behövs, det viktigaste är att du har tid och intresse för barn. 

Projektet ordnar en infoträff söndag 24.3 kl. 14 i Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5. Välkommen med du som är intresserad av att höra mera! Deltagande i infoträffen förbinder dig inte till något. 

Anmäl ditt deltagande till infoträffen samt intresse att bli marthamommo här. 

Har du frågor? Ta kontakt med Helsingfors svenska Marthaförenings verksamhetsledare Maria Rajalin (maria.rajalin@helsingforsmartha.fi).

Marthamommo är ett volontärprojekt som arrangeras av Pampaskretsen i samarbete med Helsingfors svenska Marthaförening. Målsättningen är att skapa en generationsöverskridande relation mellan familj och volontär och att få in extra trygg vuxen i vardagen. 

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649