Helsingfors Svenska Marthaförening

Helsingforsmarthorna 1900-2020

Helsingfors svenska Marthaförening fyller 120 år och det firas genom att ge ut en historik skriven av docent Aapo Roselius och fil.dr. Mona Rautelin. Boken handlar om Helsingfors svenska Marthaförening, men också om staden Helsingfors under de senaste 120 åren. Om samhället, ekonomin, hållbarheten och gemenskapen i vår vardag, i vår stad.

Boken, som omfattar 271 sidor, finns tillgänglig på Helsingfors svenska Marthaförenings kansli, på Simonsgatan 12 A och kostar 20€. Alla medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening får hem ett exemplar på posten. 

För frågor, kan ni kontakta föreningens verksamhetsledare Maria Rajalin 040 7312 791, e-post maria.rajalin@helsingforsmartha.fi. 

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649