Helsingfors Svenska Marthaförening

Digitalt vårmöte 30.3

15.03.2021 kl. 15:52

Varmt välkommen på Helsingforsmarthornas digitala vårmöte tisdagen den 30.3.2021 klockan 18:00 i Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5. På grund av Covid-19 pandemin uppmanar vi medlemmarna att delta i mötet digitalt via verktyget Teams.

Mötesanmälan sänds senast 25.3.2021 till maria.rajalin@helsingforsmartha.fi

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden så som: årsberättelsen, bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga räkenskapsskyldiga och väljs ombud som skall representera föreningen vid Marthaförbundets årsmöte 2021. I tur att sända ombud i år är kretsarna: Martharellerna, Maya, Pampasgänget, Pangbrudarna och Plusmarthorna

Därtill tillsätts en valberedning. Om du har en bra kandidat till valberedning får du gärna mejla i förväg till: maria.rajalin@helsingforsmartha.fi. Valberedningen består av 3 medlemmar. Valberedningens uppgift är att förbereda ett förslag till föreningens höstmöte på styrelsens sammansättning år 2022.

Mötesbilagorna kommer att finnas på föreningens hemsida från och med 25.3.2021

På grund av Covid-19 pandemin hoppas vi att ni deltar i mötet virtuellt. Vi skickar ut möteslänken måndag 29.3.2021. Maria och Jenna hjälper dig gärna med tekniken och svarar på frågor kring mötesverktyget Teams.

Kontaktuppgifter

kansli

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
måndag-torsdag

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Jenna Matintupa
Informatör
jenna.matintupa@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780