Helsingfors Svenska Marthaförening

Konsumera hållbart 3.3

15.02.2021 kl. 14:11

Att konsumera hållbart är i bästa fall ett fungerande samspel mellan individ, företag och samhället. Vad kan vi som konsumenter göra för att dra vårt strå till stacken? Under den här föreläsningen med ekonomirådgivare Marina Nygård från Marthaförbundet granskar vi vår konsumtion ur olika aspekter och hittar inspirationen till att bli mera hållbara konsumenter. Både vår omvärld och vår plånbok kommer att tacka oss! 

Föreläsningen hålls digital via Teams den 3 mars klockan 18:00. Ni anmäler er till jenna.matintupa@helsingforsmartha.fi senast 2.3. Länken skickas ut några timmar innan föreläsningen börjar. 

Kontaktuppgifter

kansli

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
måndag-torsdag

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Jenna Matintupa
Informatör
jenna.matintupa@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780