Helsingfors Svenska Marthaförening

Helsingforsmarthornas historik har fått pris

08.02.2021 kl. 10:22

Svenska Litteratursällskapet i Finland belönade i samband med sin årshögtid den 5 februari 2021 26 prismottagare för deras insatser inom litteraturen, forskningen, dramatiken och bildkonsten. Bland motagarna hittades författarna till vår fina historik docent Aapo Roselius och filosofie doktor Mona Rautelin. 

"Ett pris om 2 500 euro var ur Spåreska fonden tillfaller docent Aapo Roselius och filosofie doktor Mona Rautelin för verket Helsingforsmarthorna 1900–2020. Roselius och Rautelin redogör förtjänstfullt för Helsingforsmarthornas uppkomst och utveckling från slutet av 1800-talet till i dag. Historiken erbjuder mångsidiga och detaljerade inblickar i hur rörelsen formats och förändrats i takt med samhället och tiden. På ett mer generellt plan belyser boken kvinnornas och de allmännyttiga föreningarnas historia i Finland."

Vi är väldigt stolta och glada över att de tilldelats priset. Vill du köpa historiken? Mejla oss på kansliet(at)helsingforsmartha.fi  så sänder vi boken till dig. Priset är 20 euro+postkostnader.

Kontaktuppgifter

kansli

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
måndag-torsdag

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Jenna Matintupa
Informatör
jenna.matintupa@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780