Helsingfors Svenska Marthaförening

Vårmöte och jubileumsmingel 24.3

24.02.2020 kl. 12:20

Välkommen på Helsingfors svenska Marthaförenings vårmöte tisdagen den 24 mars 2020. 

Före mötet bjuder vi på mat och klockan 17.30 talar Tamara Bergkvist från Helsingfors Mission om ensamhet.

Själva vårmötet, som är öppet för alla medlemmar, inleds klockan 18. 

Speciellt för i år är att vi under mötet utser en hedersordförande och tre hedersmedlemmar. Efter mötet kickstartar vi vårt 120-årsjubileumsfirande med skumvin, tårta och mingel. 

Anmäl dig till kansliet@helsingforsmartha.fi senast 17.3 så att vi kan uppskatta de praktiska arrangemangen. 

Alla möteshandlingar fås i förväg från kansliet.

Välkommen!

Kontaktuppgifter

Kansliet

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Öppet må–to kl. 10–15, stängt fre–sö

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Malin Öhman
Informatör, vikarie
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780