Helsingfors Svenska Marthaförening

Föreningens årsmöte

28.02.2023 kl. 17.30 – 20.00

Varmt välkommen på Helsingforsmarthornas årsmöte 2023!

Helsingfors svenska Marthaförenings årsmöte hålls den 28.2.2023. Vi möts i Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5 och inleder med en bit mat och mingel kl. 17.30 för att klockan 18 inleda själva årsmötet.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom årsberättelse och bokslut för 2022, verksamhetsplan och budget för 2023, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga räkenskapsskyldiga, val av styrelse och ombud till Marthaförbundets årsmöte, fastställande av medlemsavgift och tillsättande av en valberedning. Därtill behandlas ärenden som styrelsen beslutat föra till mötet.

Allt mötesmaterial finns på föreningens hemsida från och med 21.2.2023.

Mötesanmälan sänds senast 23.2.2023 till kansliet@helsingforsmartha.fi

Välkommen!


Plats
Hemvrån
Simonsgatan 12 A 5
00100 Helsingfors
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649