Helsingfors Svenska Marthaförening

Marthaförbundet har beslutat att skjuta upp vårmötet i Nykarleby 25.4, ett nytt datum har ännu inte fastställs.

AVBOKAT! Marthaförbundets vårmöte 25.4.2020

Helsingforsmarthorna åker i samlad tropp med avfärd fredag 24.4 klockan 16:40 från Helsingfors järnvägsstation. Tåget går till Bennäs, anländer kl.20:43 och där möter en minibuss upp oss och för oss till hotell Epoque i Jakobstad. På hotellet äter vi tillsammans en lätt kvällsbit.

Lördag morgon blir det gemensam Martha-avfärd till Nykarleby för vårmötesprogrammet som pågår klockan 10-16:30. Klockan 18:00 inleds sedan kvällsfesten i samma utrymmen som vårmötet. Det kommer att finnas tillgång till ett omklädningsrum i Nykarleby.

Efter festen (ca kl. 23) ordnas samtransport tillbaka till hotellet i Jakobstad.

På söndag förmiddag har var och en möjlighet till en morgonpromenad/kultur i Jakobstad. Strax efter kl. 11 tar vi oss sedan tillsammans till Bennäs varifrån tåget kl.11:52 tar oss tillbaka söderut. Tillbaka i Helsingfors är vi ca 15:35.

Helsingforsmarthorna har möjlighet att ansöka om ett stipendium för deltagande i vårmötet. Max 20 stipendier beviljas. Stipendiet täcker: tågresor, transport, en bit mat på fredag, övernattning 2 nätter i dubbelrum (frukost ingår) och deltagande i vårmötet på lördag (inklusive lunch, eftermidagskaffe och festmiddag).

Stipendieansökan ska vara föreningen tillhanda senast 16.3.2020 och i ansökan uppges om du önskar åka med gemensamt tåg och om du övernattar med Marthorna. Övernattnings-och tågbiljettsbokningen, jämte transporterna i Österbotten sköter Helsingfors svenska Marthaförening.

Däremot anmäler sig var och en själv direkt till vårmötet (anmälan öppnas i början av mars) och sänder sedan kvitto till kansliet@helsingforsmartha.fi senast 2.4.2020. Uppge då också eventuella allergier och ifall du har önskemål om vem du delar rum med.

Kontaktuppgifter

Kansliet

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Öppet må–to kl. 10–15, stängt fre–sö

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Malin Öhman
Informatör, vikarie
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780