Helsingfors Svenska Marthaförening

Helsingforsmarthorna 1900-2020

Helsingfors svenska Marthaförening fyller 120 år och det firas genom att ge ut en historik skriven av docent Aapo Roselius och fil.dr. Mona Rautelin. Boken handlar om Helsingfors svenska Marthaförening, men också om staden Helsingfors under de senaste 120 åren. Om samhället, ekonomin, hållbarheten och gemenskapen i vår vardag, i vår stad.

Boken, som omfattar 271 sidor, finns tillgänglig på Helsingfors svenska Marthaförenings kansli, på Simonsgatan 12 A och kostar 20€. Alla medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening får hem ett exemplar på posten. 

För frågor, kan ni kontakta föreningens ordförande Camilla Komonen på telefon 050 5770 780, e-post ckomonen@gmail.com eller verksamhetsledare Maria Rajalin040 7312 791, e-post maria.rajalin@helsingforsmartha.fi. 

Kontaktuppgifter

kansli

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
måndag-torsdag

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Jenna Matintupa
Informatör
jenna.matintupa@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780